Sanhueza, Mauricio

La Pistola De Mi Viejo, 02:35, BW, Stereo, PE, 2012
Vekovima snovi u mnogim kulturama širom sveta predstavljaju slike koje govore o budućnosti. Ovaj san se zasniva na mitu o Dvojniku, u kojem junaka proganjaju njegovi dvojnici.

Share this:
La Pistola De Mi Viejo