Lorenzo Gattorna

Marshy Place Across, 04:36, Color, Stereo, US, 2012
Ime označava domorodačko ime za ostrvo Assateague, prirodnu znamenitost koja se nalazi kod obale Merilenda. Ovaj film dostiže vrhunac u blizini male grupe divljih konja čiji su preci bili pripitomljeni.

Share this:
Marshy Place Across