Víctor Ballesteros

Night Comes, 05:16, Color, Stereo, CA, 2011
Podesio sam kameru da snima unutar mog kompjutera: vratio mi se jedan film i model za baštu.

Share this:
Close Menu