Pick Up Motorz

The Youngrrr

Pick Up Motorz, 01:07, Color, Stereo, ID, 2013
Video napravljen kao reakcija na situaciju u transportu u Džakarti. Pick Up Motorz pokazuje kako ljudi u Džakarti zloupotrebljavaju svoje motocikle.