Nataša Teofilović

s.h.e. [videotour], 9:15; 3D character animation & installation, RS, 2006
‘s.h.e.’ se poigrava sa virtualnošću i sa realnosti. 3D karakteri su prikazani na pet ekrana, gledajući ka posetiocima.

Share this:
s.h.e. [videotour]