Seeds

Shahar Marcus

Seeds, 05:03, Color, Stereo, IL, 2012

Pohvala

U poetskom filmu koji govori o veoma teškoj temi korišćena je metafora kako bi se izbeglo zauzimanje bilo čije strane, a osnovna poruka je – nada.
Seeds istražuje pojavu zakopanih mina, jer one postoje u Izraelu i drugim mestima širom sveta. Ove posledice rata dočekaće novo stanovništvo koje se tu nastani. Mesta gde trud donosi promenu.