Cristina Nuñez

Someone to love, 24:21, Color, Stereo, ES, 2011
Glas Cristine Nuñez prati gledaoca kroz istoriju njene porodice i detinjstva, njenu mučnu mladost kao zavisnika od heroina i evoluciju slike o sebi, njenih veza i autoportreta kao sredstva samoterapije.

Someone to love