Andrej Tisma

Taking Away Privacy, 03:12, Color, Stereo, RS, 2012

Sigurnosne provere rendgenom na aerodromima, sportskim igralištima i u drugim javnim prostorima, skeneri golog tela i uvredljive ‘patdown’ procedure, koje uključuju sve telesne šupljine, ne predstavljaju samo ozbiljan udarac na zdravlje čoveka nego su i terror prema nevinim građanima i uskraćivanje njihovih prava na slobodu i privatnost.

Share this:
Close Menu