Grant Petrey

Transduction, 01:15, Color, Mono, GB, 2013

Reflektivna animacija koja istražuje postupak crtanja ugljem i brisanjem. Vizuelizacija i privremenost se istražuju putem napetosti između efemerne prirode nepokretne i pokretne slike.

Transduction