Robert Arnold

Video Anamorphosis Series, US, 2013
Serija ispitivanja anamorfnih iskrivljenja primenjenih na pokretni video.

Share this:
Close Menu