17. Međunarodni video festival VIDEOMEDEJA

29. novembar – 1. decembar 2013.

Kulturni Centar Novog Sada, Novi Sad

PRODUKCIJA
Udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA
DIREKTORKA FESTIVALA
Ivana Sremčević Matijević
UMETNIČKI SAVET
Dragan Živančević, Aleksandar Davić
KOORDINATOR
Saša Matijević
TEHNIČKI DIREKTOR
Nenad Ilić
VIDEO I FOTO DOKUMENTACIJA
Željko Mandić
PR
Jasmina Bošković
KATALOG PRIPREMIO
placeholder.co
DIZAJN, PRELOM I PRIPREMA
Goran Despotovski
PREVOD
Zoe Pavleski, placeholder.co

17.sponzori