Kiro Russo

New Life, 15:15 min, Color, Stereo, Argentina, 2015

Pohvala Lunartis

Inovativno istraživanje filmskog jezika

Producent, scenarista i režiser Kiro Russo rođen je u Boliviji, u La Pazu, 10. marta 1984. godine. Studira filmsku produkciju na Universidad del Cine u Buenos Ajresu. Njegovi kratki dokumentarci, Enterprisse i Juku, premijerno su prikazani na Sundance Film Festival 2012, a Juku je dobitnik Gran-prija za kratki film na festivalu Indie Lisboa 2012.

Misterije, strepnje i snovi o novom životu.

Universidad del Cine

Universidad del Cine je osnovan 1991. godine u Buenos Ajresu u Argentini. Osnovna misija ovog Univerziteta je da obezbedi najviši akademski i tehnološki nivo u oblasti filma, videa, vizuelnih umetnosti, vizuelne komunikacije i nastavne obuke.

www.ucine.edu.ar

Share this:
Nueva Vida