Milica Mijacevic-Carevic aka mcm-639

Slicing, 4:15 min, Color, Stereo, Serbia, 2015

Vizuelna umetnica, živi i radi u Lensu. Doktorsku disertaciju iz Interdisciplinarnih studija je odbranila 2012. godine na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Svoje radove je izlagala u domovini i inostranstvu, samostalno i grupno, na video festivalima i umetničkim istraživačkim projektima.

Procenjivanje uticaja mas-medija na javno mišljenje.

Share this:
Slicing