Francesca Fini

DADALOOP, 10:04 min, Color, Stereo, Italy, 2015

Pohvala instalacije

3D vizuelni kolaž/kulturalni kriticizam

Francesca Fini je interdisciplinarna umetnica pretežno fokusirana na nove medije i interaktivne medije, video i performans.

Nadrealna svadbena torta, futuristički banket, barokna orgija boja i ukusa, bućkuriš od slika gde hrana postaje san – ili košmar – i odraz šizofrenične dijete u klaustrofobičnom okviru autoportreta. Za savršeno gledanje, molim vas da stavite 3d naočare.

Share this:
DADALOOP