Ludovico Failla

41°45’N 12°40’E: Tormented by an object-less Love, discovers the Water of a lake made of Fire and its Flora, 5:41 min, Color, Stereo, Italy, 2015

Pohvala video

za pojedinačni umetnički doprinos

Rođen je 1991. godine; počinje da svira bubnjeve kao sedmogodišnjak; slika na platnu i crta grafite; otkriva elektronsku muziku. Leti za London i vraća se tri godine kasnije kako bi završio umetničku školu; trenutno studira Kompoziciju elektronske muzike.

Očajanje mu donosi hrabrost; vodi ga u potragu za smislom; čini ga stvaraocem. Rođenje, voda, svetlost, brzina, tlo… ljudsko oko opaža sve. Veštačko i organsko; traganje za autentičnošću i prilika da se ona istraži. Audio i video izrazi se međusobno prožimaju kako bi saopštili svoja moguća značenja kroz približno-apstraktno pripovedanje.

Share this:
41°45’N 12°40’E: Tormentato da un’ Amore senza oggetto, scopre l’Acqua di un lago di Fuoco e la sua Flora.