June 17th

Amaranth Borsuk, Andy Fitch

June 17th, 1:02 min, Color, Stereo, United States, 2014

Pesnici-performeri Amaranth Borsuk i Andy Fitch sarađivali su na knjizi As We Know (Subito, 2014), brisanom pa redigovanom dnevniku koji istražuje konstrukcije bića. Borsukova je ranije objavila Handiwork i Between Page and Screen. Fitch je autor knjiga 60 Morning Walks i 60 Morning Talks. Stvoreno u saradnji sa Chris James Thompson i Pang Her.

Sarađujući, dvoje postaju jedno – ali proces nije uvek lak. Ko govori, a ko ćuti? U ostvarenju June 17th, dva lika pokušavaju da ispričaju jednu priču tokom koje se postavljaju pitanja o načinu na koji interpretiramo i gradimo naše živote i o tome ko smo mi.