Daddy, daddy, I’ve picked snowdrops…

Dragan Stojmenović

Daddy, daddy, I’ve picked snowdrops… 1:18 min, Stereo, Serbia, 2016

Autor je bibliotekar, sa stečenom diplomom iz antropologije. Živi i radi u Boru.

Sve donedavno nisam bio u stanju da gledam Godarovog Malog vojnika pažljivo, bez prekidanja, da ne budem ometan. Bilo je raznih prepreka, češće subjektivnih, ponekad objektivnih. Ovo je bio pokušaj pažljivijeg gledanja, sa zabeleženim video citatima.