Gregor Nadzam

Close-Up, 3:27 min, Stereo, Slovakia, 2016

Fotograf i filmski stvaralac.

Delo Close-Up se bavi suočavanjem identiteta, odnosno ličnosti, u elementu praznine. Video je nadahnut teorijom Žana Epstena (Jean Epstein) jer stvara sredinu „fotogeničnosti”.

Share this:
Close-Up