King of falafel

Shahar Marcus

King of falafel, 8:05 min, Stereo, Israel, 2016

Shahar Marcus (1971) je izraelski umetnik koji stvara u mediju performansa i videa. Njegova najnovija dela se bave lokalnim političkim temama, iskonskim izraelskim znamenitostima iz kritičke i duhovite perspektive.

Delo King of falafel je nastavak njegovih video radova koji se bave izraelskim kulturnim simbolima, koji se jasno pokazuju kroz različite rituale ishrane. Radnja se dešava na Mesecu i opisuje izmišljeni događaj – otvaranje novog falafel štanda.