Travel Notebooks: Perugia, Italy

Silvia De Gennaro

Travel Notebooks: Perugia, Italy, 2:29 min, Stereo, Italy, 2014

Silvia De genaro živi i radi u Rimu. Petnaest godina se bavi video umetnošću i animacijom. Njeni radovi su prikazivani na nekoliko festivala širom sveta. Njen rad je podeljen na video radove koji se bave socijalnim i političkim temama i na projekat o gradu pod nazivom Travel Notebooks.

Perugia je deo serije radova nazvanih Travel Notebooks. U ovom projektu video podseća na karilon i puzle, čime se želi pokazati suština grada u svojim mnogostrukim aspektima i pokretu. Istovremeno se želi dočarati emocionalni i kognitivni proces koji se događa u putnikovom umu.