Rastezanje svakodnevnice

Nenad Nedeljkov

Rastezanje svakodnevnice, 4:48 min, Color, Stereo, Serbia, 2016

Nenad Nedeljkov je rođen 1971. godine u Zrenjaninu/Vojvodina, Srbija.

Diplomirao je 1988. godine na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu/Odsek za slikarstvo.

Masterirao na Interdisciplinarnim studijama na Odseku za digitalnu umetnost Univerziteta umetnosti u Beogradu, Srbija 2008.

Ovaj video je proizvod razmišljanja o jednostavnim ljudskim delovanjima u javnom prostoru, bilo da se ona tiču ljudi u organizaciji ili van nje. Tokom procesa, ustanovio sam vezu i istovremenost između svake od ovih akcija, kao i jedinstvo unutar svake pojedinačne akcije.