Survival, videodrawing

Jagoda Micovic

Survival, videodrawing, 4:36 min, Color, Mute, Serbia, 2017

Jagoda Mićović je završila Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu 2009, a doktorske studije na Fakultetu likovnih umetnosti na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, 2015. Mentor na doktorskim studijama joj je bio M. Prodanović. Imala je dvanaest samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Bila je gostujući umetnik-stipendista 2012. godine u Dizeldorfu. Nekoliko puta je nagrađivana.

Video rad Opstanak predstavlja dve vrste pokretnih slika. Na levoj strani se smenjuju crteži, a s desne strane su snimci iz životinjskog sveta. Instinktivna, beskompromisna potreba za opstankom, koja je istovremeno sagledana kroz širi aspekt: instinktivni, emocionalni, intelektualni opstanak moj je način da predstavim stvari.

Ljudska instinktivna energija se preko crteža poredi sa životinjskim instinktom.