Jelena Bokić

Vital Spark, 4:14 min, Color, Stereo, Serbia, 2017

Diplomirala je 2005. godine na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Živela je u Berlinu kao gostujući student 2005. godine (Universitat Deutche Kunst Berlin). Izlaže od 2002. godine. Nakon studija analizira savremenu okolinu, životne okolnosti i društvenu samodoživljenost kroz različite medije.

Postindustrijska muzika u kombinaciji sa plesnom tačkom zvezde Alle Kushnir, u estatičkom plesu. Vital Spark predstavlja simbol istočnog odnosa prema telu u ravnoteži sa prirodom, i zapadnih težnji ka robotizaciji, prvenstveno u vizuelnim umetnostima i transhumanim tendencijama.

 

Share this:
Close Menu