Sami Ala

Passenger, 2 min, Color, Stereo, Finland, 2016

Sami Ala je studirao slikarstvo u periodu 1998–2002. godine. Predstavio je svoje radove na dve samostalne izložbe. Potom se okrenuo video produkciji, jer je osetio da u tom mediju može bolje da izrazi svoje ideje. Pisao je i režirao radove koji obrađuju teme smrti, snova, religije i ljudske podsvesti. Njegovi radovi su prikazivani u Finskoj, na privatnim i grupnim izložbama i festivalima u Evropi, Aziji i Americi.

Zainteresovali su me različiti ritmovi koje stvaraju obrasci boja i oblika putničkih i teretnih vozova dok prolaze. Snimio sam ih na mom putu u Rusiju, u Udmurtsku Republiku. Na obalama reke Kame sreo sam neobičan muzički ansambl: Kama river rhythm boys. Sami prave svoje instrumente koji se sastoje od različitih dužina drvenih trupaca obešenih o drvenu strukturu, a udaraju se kratkim štapovima. Želeo sam da kombinujem ova dva elementa: jedinstvenu perkusionističku muziku koja se stalno menja, gotovo apstraktne slike koje iznova iskrsavaju u različitim brzinama koje stvaraju vozovi dok kloparaju susednim kolosecima. Na zvučni zapis su dodati poetski recitali, pesme i razni ljudski glasovi, snimani u selima Vartzi-Jatsi i Alnashi u Udmurtiji.

 

Passenger