„Clouds“

Andrijana Bogdanović- Neškovič

„Clouds“, 2:07 min, Color, Stereo, Serbia, 2018

Andrijana Bogdanović-Nešković je rođena 1970, u Beogradu. Upisala se 1995. godine na FLU u Cetinju. Nastavila je studije na FLU u Beogradu, u klasi profesora Zorana Vukovića, a diplomirala je 2002. godine. Učestvovala je na brojnim kolektivnim izložbama i projektima, i imala je četiri samostalne izložbe. 

Ja sam nebo kojim plove oblaci!