neuroni 3_1

Sonja Bojanić

neuroni 3_1, 0:07 min, Color, Stereo, Serbia, 2018

:Clan SULUV-a . Masterirala na predmetu digitalna slika na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.Diplomirala slikarstvo .Zavrsila kurs ITAcademy New Media Design kao i odsek Video and Sound Production..Zivi i radi u Novom Sadu.

Svoj rad počinjem mikroskopskim istraživanjem forme, posmatrajući njenu tačnost i intervenišući korišćenjem novih tehnologija. Delo prikazuje ambijentalnu celinu ispunjenu ambivalentnim slikama koje je stvorio neočekivan sadržaj. Način procesa se sastoji od elemenata sačinjenih od nekoliko delova: video i digitalne slike, zvuk i zvučno odašiljanje. U svom master radu sam želela da unapredim elemente istraživanja u sistem korišćenja digitalne tehnologije prilikom stvaranja prostornog okruženja.