Whistles to soul

Nataša Teofilović

Whistles to soul, Mono, Serbia, 2018

Nataša Teofilović je umetnica koja istražuje pojavnost i identitet ženskog i čulnog u virtuelnom prostoru putem novih medija i kompjuterske umetnosti. Koristi se različitim medijima, od eksperimentalnog videa, preko scenske umetnosti, do 3D animacije i digitalnog prostora.

„Whistles to soul“ animacija je video rađen u softveru fraktalne animacije. Vidim fraktale kao poeziju večnosti, kao da su životne sile svuda oko nas. Zvuk je stvoren od pesme kosa koju sam snimila u mom vrtu.