Bla Bla Bla

Ana Jovanovska

Blah Blah Blah, 1:59 min, Color, Mono, Macedonia, 2016

Ana Jovanovska je rođena 1991. godine u Makedoniji. Master diplomu je stekla 2016. godine na Fakultetu likovnih Umetnosti u Skoplju. Kao stipendista je pohađala École supérieure d’arts & medias, Kan / Šerbur (2013-2014.). Imala je devet samostalnih izložbi i više od 90 kolektivnih. 

Video kolaž. Kembridžski rečnik engleskog jezika: 

Blah, blah, blah

exclamation UK /ˌblɑː blɑː ˈblɑː/ /ˌblɑː blɑː ˈblɑː/ informal

​used to mean „and other words that mean very little“: 

Mekmilanov Rečnik:

used for completing a sentence when you do not have to be definite or when the subject is boring.