Travel Notebooks: Bilbo, Bizkaia – Spain

Silvia De Gennaro

Travel Notebooks: Bilbo, Bizkaia – Spain, 3:08 min, Color, Stereo, Italy, 2017

Silvia De Gennaro živi i radi u Rimu, Italija. Petnaest godina se bavi digitalnom umetnošću, videom i animacijom. Sa svojim radovima je učestvovala na nekoliko video i filmskih festivala širom sveta.

Futuristička arhitektura, koju stvaraju fantastične životinje iz galaktičke praistorije, kretanjem unutar industrijsko-fantastične atmosfere.

Bilbao, grad sa jakim identitetom, mešavina starih vrednosti i ljubavi prema napretku. Ali ko su zaista njegovi građani? Odakle su došli?

Awards, premiere (or any other additional info):

2017 – “VideoBabel Festival” – Universidad San Ignacio De Loyola – Cusco, Peru – In Competition

2018 – “Madatac“ – International Contemporary Audio-Visual & New Media Art Festival –
Medialab-Prado – Madrid, Spain – In Competition