rezon Rđi

Miloš Peškir

resonant Rust, 3 min, Color, Stereo, Serbia, 2018

Miloš Peškir, rođen u Beogradu, Srbiji 1976. godine. Obrazovanje na Visual Art Intermedia. Radi na polju vremenski zasnovane i nevremenski zasnovane 2D vizuelne umetnosti. Kôd ponašanja urbane prirode prenešen u artefakt digitalne prirode.

Povlačenje konca koji se rezonantno ponavljaju dovodi do nežnog digitalnog kolapsa šablona.
Stiskanje, smanjivanje, cepanje… stići do tačke rezignacije koja ruši običnu, a dovodi drugu, truleću prirodu.