Večna sadašnjost

Stevan Lutovac

Eternal present, 4:14 min, Color, Stereo, Serbia, 2019

Stevan Lutovac autor je većeg broja eksperimentalnih filmova i video radova, glumio je u više domaćih i stranih filmova. Sem filmova i video umetnosti bavi se i slikarstvom. Doktorant je na interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu – smer višemedijska umetnost (film, video art).

Ovaj multimedijalni rad je zamišljen kao poetička sinteza medija (polivizija i polifonija). Pomeranje „objekta“ preko tri spojena ekrana (polivizija) stvara nove značajne odnose – audio-vizuelne sintagme. Film kao instrument istražuje vreme i tačku koju mi nazivamo večna sadašnjost u kojoj će sva tri vremena biti povezana (prošlost, sadašnjost i budućnost). Ovo je moj audio-vizuelni odgovor na pitanje: „Šta je vreme?“