135 Palms

SJ.Ramir

135 Palms, 1:22 min, Color, Stereo, Australia, 2019

Sj. Ramir je umetnik sa Novog Zelanda i živi u Melburnu. Njegov filmski i video rad se pretežno bavi egzistencijom i njenim odnosom i okupiranjem fizičkog prostora. Njegovi filmovi su bili prikazani i izloženi u mnogim umetničkim galerijama i na filmskim festivalima širom sveta.

135 Palms sastoji se od naprednih digitalnih video zapisa – dovedenih do svojih fizičkih granica, koristeći napravljene po meri staklene filter objektive koji umanjuju ulazak svetlosti u kameru, prouzrokujući ekstremnu pikselizaciju. Ovi objektivi takođe degradiraju snimke, stvarajući difuzne, visoko-kontrastne slike.