Još jedan odlazak

Renata Poljak

Yet Another Departure, 11:11 min, Color, Stereo, Croatia, 2019
Renata Poljak (Split, 1974) je vizuelni umetnik i kinematograf. Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Splitu 1997. godine i doblia master zvanje na École Régionale des Beaux-Arts (odsek za film i video) u Nantu u Francuskoj 1999.

2016. godine, admiralski brod „Vis“ bivše Jugoslavije je namerno potopljen da bi bio turistička atrakcija za ronioce u Hrvatskoj. Brod leži na dnu blizu Brijonskih ostrva gde su se 1956. godine Naser, Nehru i Tito sastali da dogovore osnivanje Pokreta nesvrstanih.