26. Internacionalni umetnički festival novih medija Videomedeja

7 – 9 oktobar 2022. godine, Kulturna stanica Svilara, Novi Sad

Program Festivala