Shahar Marcus

Shahar Marcus (r. 1971) je izraelski umetnik sa osnovnim radom u medijima performansa i video umetnosti. Njegova početna dela bavila su se istraživanjem sopstvenog tela i njegovih ograničenja, uključujući različite…

Continue Reading Shahar Marcus

Köken Ergun

Koken Ergun (rođen 1976., Istanbul) je turski umetnik koji radi film i instalacije. Njegovi filmovi često se bave zajednicama koje nisu poznate široj javnosti i značaju rituala u takvim grupama.…

Continue Reading Köken Ergun

Greg de Cuir Jr

Greg de Cuir Jr je nezavisni kustos, pisac i prevodilac koji živi i radi u Beogradu, Srbija. Izabrani projekti na https://linktr.ee/decuir_international

Continue Reading Greg de Cuir Jr