You are currently viewing A Wish Upon A Disco Ball

O’Shea” Myles

A Wish Upon A Disco Ball, 17:56 min, Color, Stereo, USC, United States, 2022

O’Shea” Myles je koordinator filmskih festivala i savetnik na USC na odseku za pružanje savetodavnih usluga trenutnim studentima i diplomcima, kao i bivšim studentima, u sferi menandžmenta u karijeri i filmskoj festivalskoj strategiji. Oni kreiraju i upravljaju programima i događajima koji grade mostove između filmske škole/akademije i profesionalne industrije.

Ovaj disko mjuzikl je o dve sestre koje spoznaju šta to znači odrastati – ali da to ne mora nužno da znači i rastati se.