Javno osvetljenje

Stevan Novaković 04:50, Color, Mute, RS, 2011Fotografije premera grada korišćene u ovom filmu beleže, sa ironičnim osvrtom na najpopularniji medij javnog informisanja, program uličnih grafita, koji se u urbo zoni…

Continue ReadingJavno osvetljenje