Slicing

Milica Mijacevic-Carevic aka mcm-639 Slicing, 4:15 min, Color, Stereo, Serbia, 2015 Vizuelna umetnica, živi i radi u Lensu. Doktorsku disertaciju iz Interdisciplinarnih studija je odbranila 2012. godine na Univerzitetu umetnosti…

Continue ReadingSlicing