You are currently viewing Eventually

Gareth Hudson

Eventually, 03:20, Color, Stereo, GB, 2009

Nagrada Sfinga

Odličan kratak video sa jasnim vizuelnim jezikom koji prenosi složenu poruku . Pametan i direktan .

Pogled na borbu za vaznesenje i upornost gubitka .