You are currently viewing Međuprostor

Ana Stefanović

12:58, Color, Stereo, RS, 2010
Ana Stefanović: Međuprostor
Unutar mesta gde vreme oblikuje stvarnost postoji jedinstven odnos veličina tela i prostora koji traju relativno duže od tela, a u kome živi naša duša. U odnosu na umetnika koji ga beleži predstavlja poriv za još jedan estetski doživljaj.