Rođen u Beogradu 17. januara 1985. godine. Maturirao na X beogradskoj gimnaziji sa radom u vidu kompozicije za orkestar i hor. Diplomirao grafički dizajn na Beogradskoj Politehnici 2008. godine. Master studije multimedijalnog dizajna završio 2009. godine na Fakultetu za Dizajn. Trenutno student II godine doktorskih interdisciplinarnih studija na smeru Digitalna umetnost, Unverzitet umetnosti u Beogradu.