Zhel se bavi zvukom i videom, i to prvenstveno temom komunikacije na filmu i u medijima, i kako menjanje njegovog sadržaja deluje na prvobitnu poruku. Njegovo istraživanje aktivno se posvećuje sposobnosti audija da manipuliše i/ili stvori emotivni odgovor koji utiče na naraciju. Rođen je u Puli, Hrvatska, sad živi i radi u Londonu, Engleska. Od 2011. radi doktorsku disertaciju o filmu. Njegovi filmovi prikazivani su u Engleskoj, Kanadi, SAD, Japanu i Australiji.

https://www.facebook.com/zhel.net