You are currently viewing SimSim(深心)

Seunghee Kim

The Realm of Deepest Knowing, 3:30 min, Color, Dolby SR, South Korea, 2017

Seunghee Kim se bavi filmskom animacijom i pravi muziku za svoje filmove. Njen debitantski film, Sym Gyeong (Ogledalo u mislima), prikazivan je na brojnim međunarodnim festivalima i više puta je nagrađivan. Učestvovala je kao režiserka filmske animacije u dokumentarnom filmu.

Jedan kopa ispod površine drugog bića kako bi dospeo do najdubljeg mesta njegovog srca tokom borbi. To osvetljava tamu. Ispunjavaju jedno drugo osećanjem jedinstva.