You are currently viewing simple simple simple

Stuart Pound

simple simple simple, 01:22 min, B&W, Stereo, United Kingdom, 2023

Poslednji odlomak iz “Alise u Zemlji čuda” nestaje reč po reč dok glas premešta njihov redosled, nudeći alternativnu budućnost za Alisu.

Stuart Pound živi u Londonu i radi u eksperimentalnom filmu od ranih 1970-ih i digitalnom videu od 1990-ih. Godine 1995. počeo je saradnju sa pesnikinjom Rosemary Norman.