You are currently viewing The Baker

Shahar Marcus, Nitzan Cohen

The Baker, 06:34 min, Color, Stereo, Israel, 2023

“The Baker” je eksperimentalno video delo koje obuhvata filmsku umetnost, performans, igru i tekstualni rad. Delo luta između sna i jave, između narativa i divlje asocijacije, između duha i materije, istražujući međusobne odnose između ovih koncepta mišljenja.

Šahar Markus (Izrael, 1971) je interdisciplinarni umetnik koji pretežno radi u video, performans i instalacionoj umetnosti. Markus je izlagao na mnogim izložbama širom sveta, uključujući Tate Modern u Londonu, Izraelski muzej i Muzej u Tel Avivu, Charlottenburg Kunsthhalle i druge.