You are currently viewing Christl Baur

Christl Baur

Kristl Baur je na čelu festivala Ars Electronica, gde predvodi kao interdisciplinarna istraživačica specijalizovana za konvergenciju umetnosti i nauke. Priredila je i producirala širok spektar izložbi i autorka je tekstova kao što su „Umetnost sa životnim vekom: digitalne tehnologije i očuvanje bioumetnosti“ i „Ukrštanja medijske umetnosti i umetničkog tržišta“. Štaviše, Baurova stručnost učinila ju je traženim govornikom na prestižnim konferencijama kao što su ISEA, TTT2020 Beč, Montrealska digitalna nedelja i Bečka nedelja umetnosti.