You are currently viewing πнеум@tttиk трио

Audio-vizuelni performans, RS, 2011

Pneumatik menja proizvodni proces umetničke prakse, i zato nije klasičan džem sešn.

Pneumatik ne “odsvirava”, već svira i izvodi muziku.

Kao deo publike, grupa nastoji da otvori mogućnosti melodija, slušanjem. Emancipacija nije proizvod pedagoškog čina i u tome leži potreba za redefinicijom pojma avangarde.