O FESTIVALU

Istražite granice umetnosti i tehnologije na Videomedeja festivalu.

Videomedeja je internacionalni festival novih medija koji kroz video art, instalacije i performanse pokreće važne društvene i političke teme. Festival okuplja avangardne umetnike iz celog sveta i pruža platformu za istraživanje uticaja novih tehnologija na umetnost i društvo.

Pročitaj više o festivalu

Videomedeja je alternativna kulturalna manifestacija, koja ispoljava realan odraz društvenog stanja i pojedinca u odnosu na vladajuće sisteme i globalne politike a kroz savremene umetničke forme autora iz celog sveta. To je festival različitih percepcija i drugačijih običaja i kulture društva, prvenstveno avangarde a prikazanih kroz različite inovativne tehnologije i nove umetničke prakse.

U takmičarskoj selekciji preovlađuju umetnički radovi koji preispituju političke, društvene i kulturalne konstrukcije sistema. Umetničke konstrukcije kritičke i subverzivne aktivnosti kroz avangardne forme kojima se reaguje na zvaničnu ideološku doktrinu.

Videomedeja traga za umetnicima koji uočavaju onu skrivenu, drugačiju realnost, kulturu i umetnost, ukazuje na drugačije mogućnosti pokazivanjem razlika i preispituje etičke i estetske vrednosti.

Cilj jeste težnja za promenom individualne i društvene svesti, kao i ostvarivanje rezultata alternativnih stvaralaca u oblasti kulture i umetnosti. Podsticanje interesovanja za kritičkim mišljenjem i suprotstavljanje stavu da umetnička dela treba da pripadaju kapitalu, pošto su time dela sve udaljenija od samog umetnika i sve su manje umetnost.

Video i nove tehnologije su odigrale presudnu ulogu u stvaranju nove masovne kulture i deluju van bilo kakvih okvira i  tradicionalne kulture.

Video je vrlo brzo pozicioniran kao alternativa televiziji suprotstavljajući se masovnim medijima iza kojih su najčešće stajali kapitalisti ili vladajuće partije koji su nametali seksizam, nacionalizam, rasizam, homofobiju. Video se posmatra kao sredstvo za uvođenje novih narativa i preispitivanje identiteta i društva.

Video je izašao, ne samo iz institucija, već i sa ekrana. Video funkcioniše nezavisno od institucija jer za razliku od filma koji ima svoj institucionalni okvir (bioskop) i filmski jezik, video je bio otvoren za najrazličitija eksperimentisanja bez ograničenja i bez poštovanja bilo kakvih pravila. Video je bio dostupan svima i svi su mogli da naprave video.

Video funkcioniše samostalno ali i kao deo bioskopa, masovnih medija, ambijenta, fasade, situacije ili čak i kao deo drugih umetničkih formi, može da se projektuje ili integriše bilo gde da bi se na najefektniji način saopštila poruka ili emocija.

Autorka teksta: Ivana Sremčević Matijević

Osnovna ideja jeste pospešivanje nezavisne umetničke video produkcije, afirmacija video stvaralaštva i inovativnih umetničkih formi, avangardne umetnosti i novih medija. Razvoj kritičkog mišljenja i teorije o savremenim vizuelnim umetnostima, međunarodna saradnja, razvoj interkulturalnog dijaloga, edukacija studenata i profesora, afirmacija mladih umetnika, doprinos tehnološkom razvoju sredine i demistifikacija novih medija i tehnologija u javnosti, poboljšanje digitalne pismenosti, digitalizacija savremenog vizuelnog nasleđa i korišćenje digitalnih alata u okviru svih aktivnosti udruženja. Razvoj kreativne industrije i upotrebe digitalnih alata je glavna karakteristika našeg rada kako u okviru svih aktivnosti udruženja unutar organizacije tako i u javnoj prezentaciji projekata i u samoj njegovoj realizaciji.

Program se fokusira na umetničke projekte koji koriste nove medije za umetničko izražavanje i komunikaciju, a imaju široku paletu žanrova i oblika koji kombinuju sliku i zvuk, naprednu komunikaciju, objekte, u simbiotičkom ili avangardnom stilu; od video radova, dokumentarnih i kratkih filmskih formi, digitalnih animacija, medijskih instalacija, intervencija u prostoru, interaktivnih i robotizovanih objekata, url projekata, open source aplikacija, živih audiovizuelnih nastupa, elektronske muzike, naprednih tehnologija u umetničkoj praksi...

Takmičarski program je otvoren za različite oblike kreativnog umetničkog izražavanja i komunikacije sa elektronskim medijima. Nema fiksnih kriterijuma u pogledu teme i forme. Selekciona komisija neće uzimati u razmatranje jedino radove koji sadrže uvredljive ili agresivne poruke ili sadržaj. Jedini uslov za prijavljivanje na konkurs za takmičarsku selekciju je da svi radovi moraju biti producirani u poslednje DVE godine.

U takmičarskoj selekciji preovlađuju umetnički radovi koji preispituju političke, društvene i kulturalne konstrukcije sistema. Umetničke konstrukcije kritičke i subverzivne aktivnosti kroz avangardne forme kojima se reaguje na zvaničnu ideološku doktrinu. Videomedeja traga za umetnicima koji uočavaju onu skrivenu, drugačiju realnost, kulturu i umetnost, ukazuje na drugačije mogućnosti pokazivanjem razlika i preispituje etičke i estetske vrednosti. Cilj jeste težnja za promenom individualne i društvene svesti, kao i ostvarivanje rezultata alternativnih stvaralaca u oblasti kulture i umetnosti. Podsticanje interesovanja za kritičkim mišljenjem i suprotstavljanje stavu da umetnička dela treba da pripadaju kapitalu, pošto su time dela sve udaljenija od samog umetnika i sve su manje umetnost. Video i nove tehnologije su odigrale presudnu ulogu u stvaranju nove masovne kulture i deluju van bilo kakvih okvira i  tradicionalne kulture.

U okviru programa festival se fokusira na umetničke projekte koji kombinuju sliku i zvuk, naprednu komunikaciju, objekte, u simbiotičkom ili avangardnom stilu; od video radova, dokumentarnih i kratkih filmskih formi, digitalnih animacija, medijskih instalacija, intervencija u prostoru, interaktivnih i robotizovanih objekata, url projekata, open source aplikacija, živih audiovizuelnih nastupa, elektronske muzike, naprednih tehnologija u umetničkoj praksi...

Ova u potpunosti neprofitna manifestacija održava se svake godine u trajanju od nekoliko dana a prvi video festival održan je 1996. u Novosadskom pozorištu u Novom Sadu. Posetilo nas je preko sedam stotina umetnika, kustosa, teoretičara, promotera i distributera iz celog sveta.

Na konkurs stigne oko 1000 radova iz čitavog sveta a bude uvršteno do 5% u Festivalski program.

Program je podeljen u nekoliko osnovnih segmenata koji se u zavisnosti od aktuelnog koncepta razvijaju na druge, manje delove. Svake godine na festivalu Videomedeja učestvuje oko 100 umetnika, većinom iz Evrope ali i sa svih kontinenata i oko 20 saradnika i stručnjaka iz Srbije. (sve biografije učesnika budu objavljene na našem sajtu a mogu se naći i biografije od nekoliko hiljada učesnika sa dosadašnjih Festivala)

Festival Videomedeja je takmičarskog karaktera a nagrade dodeljuje međunarodni žiri, sastoji se od takmičarskog i revijalnog dela programa.

Tročlani internacionalni žiri dodeljuje nagrade: nagradu Sfinga za najbolji rad iz kategorije Projekcije i nagradu Bogdanka Poznanović za najbolji rad iz kategorije Medijski projekti, a otvorena je mogućnost i za Pohvale i nagradu Publike.

Takmičarski deo čini Izložba odabranih jednokanalnih ili višekanalnih, interaktivnih ili hibridnih formi medijskih projekata postavljenih u virtuelnom ili fizičkom prostoru i Projekcije izabranih jednokanalnih umetničkih radova različitih žanrova, formi i stilova koji kombinuju sliku i zvuk.

U revijalnom delu programa najčešće gostuju kustosi iz evropskih centara, galerija, muzeja i umetnici po pozivu i tradicionalno se prikazuje selekcija radova domaćih autora ‘Made in Serbia’ i Lunartis program, projekcije najboljih diplomskih studentskih filmova sa svetskih prestižnih filmskih akademija.

Program se većim delom realizuje u većim prostorima sa više odvojenih celina. U zavisnosti od trenutne produkcije i koncepcije deo festivala se realizuje i kroz specijalizovane internet/televizijske programe a ponekad program zahteva i dodatne gradske galerijske i alternativne prostore.

Festival se distribuira i promoviše u obliku projekcija, prezentacija, promotivnih elektronskih i štampanih kataloga, pomoću internet portala i drugih medija u zemlji i inostranstvu.

Zbog poštovanja autorskih prava i opredeljenosti za profesionalizam u radu:

- VIDEOMEDEJA  je slobodna, nezavisna institucija, ne poznaje granice, niti ograničenja, unutar nje nema ni verskih, klasnih, rodnih i rasnih razlika i to je važana karakteristika udruženja,

- VIDEOMEDEJA je prepoznatljiv festival na internacionalnoj sceni,

- VIDEOMEDEJA je pre svega međunarodna manifestacija, u programu festivala redovno učestvuju umetnici iz 30 - 60 zemalja širom sveta, sa svih kontinenata,

- VIDEOMEDEJA je takođe i evropski festival, imajući u vidu činjenicu da najveći broj radova dolazi upravo iz zapadnoevropskih zemalja kao što su Nemačka, Velika Britanija, Holandija, Francuska, Španija, Finska itd. a zatim i ostalih evropskih država, po pravilu svake godine program sadrži radove iz gotovo svih zemalja Evrope,

- VIDEOMEDEJA je ostvarila jake veze i dugogodišnja prijateljstava sa umetnicima, stručnim saradnicima i institucijama širom sveta,

- VIDEOMEDEJA zbog profesionalizma u radu i poštovanja autorskih prava i različitosti, ima dobro pozicioniranje na svetskoj mapi ali i veru u budućnost i održivost udruženja,

- VIDEOMEDEJA ima kontinuitet u radu koji nam omogućava diskusiju, analizu i unapređenje rada na osnovu dugogodišnjeg iskustva,

- VIDEOMEDEJA učestvuje u procesu informisanja i edukacije građana u oblasti novih medija i kreativne upotrebe informatičkih tehnologija,

- VIDEOMEDEJA predstavlja naše umetnike, grad pa i državu na drugim međunarodnim festivalima, događajima, izložbama isl,

- VIDEOMEDEJA poseduje brojne izveštaje medija i pozitivne kritike koje predstavljaju našu organizaciju kao profesionalnu, odgovornu i prijateljsku,

- VIDEOMEDEJA je prva započela projekat VAL-video art biblioteku, koja je jedinstvena, BESPLATNA, JAVNA, SVETSKA, ONLINE VIDEO ART BIBLIOTEKA,

- VIDEOMEDEJA VAL (Video Art Biblioteka), je projekat zbog kojeg  Videomedeja i Novi Sad  postaju svetska prestonica video umetnosti, alternativne scene pokretnih slika i novih medija,

- VIDEOMEDEJA poseduje arhivu od preko 15000 umetničkih radova iz čitavog sveta, od kojih je za sada oko 200 radova objavljeno online i dostupno je javnosti.

ZNAČAJ FESTIVALA

Videomedeja, renomirani evropski festival novih medija, čini sledeće:

 • Transformiše umetničku praksu: Videomedeja inspiriše umetnike da istražuju nove medije i izraze kroz video art, instalacije i performanse.
 • Povezuje kulture i ljude: Festival okuplja internacionalne umetnike i publiku, stvarajući platformu za razumevanje i proslavljanje različitosti.
 • Razvija buduće stvaraoce: Kroz radionice i predavanja, Videomedeja podstiče kreativni razvoj i kritičko mišljenje kod mladih umetnika.
CILJEVI FESTIVALA
 1. Promocija digitalne umetnosti i kulture:
 • Predstavljanje najnovijih video radova i dela novih medija: Festival ispoljava posvećenost najavremenijim umetničkim trendovima i platformama.
 • Stimulisanje inovativnih umetničkih formi: Videomedeja stvara prostor za eksperimentisanje i razvoj novih izražajnih puteva u digitalnoj eri.
 • Digitalizacija i očuvanje savremenog vizuelnog nasleđa: Festival doprinosi zaštity i promociji digitalne umetnosti za buduće generacije.
 1. Razvoj i edukacija publike:
 • Međunarodna saradnja i interkulturalni dijalog: Videomedeja okuplja umetnike i ideje širom sveta, pružajući platformu za razmenu i razumevanje.
 • Edukacija o savremenoj umetnosti i digitalnim tehnologijama: Festival pruža prilike za sve generacije da prošire svoje znanje i kritičko razmišljanje o umetnosti.
 • Unapređenje digitalne pismenosti: Videomedeja pomaže publici da razvije veštine potrebne za angažovanje sa digitalnom umetnošću i tehnologijom.
 1. Unapređenje digitalnog ekosistema:
 • Podrška razvoju digitalnih umetničkih alata i tehnologija: Festival doprinosi napredovanju polja digitalne umetnosti i njegovoj infrastruktturi.
 • Promocija inovativne saradnje između umetnika i institucija: Videomedeja teži stvaranju novih modela za podršku i prezentaciju digitalne umetnosti.
 • Razvoj kreativne digitalne industrije: Festival afirmiše ulogu digitalne umetnosti u širem kulturnom i ekonomskom kontekstu.

CILJNA GRUPA

 • Umetnici i entuzijasti umetnosti
 • Stvaraoci i mislioci iz budućnosti
 • Svi koji su zainteresovani za istraživanjem granica umetnosti i tehnologije

Videomedeja je otvorena svima, od umetnika i studenata do ljubitelja umetnosti i tehnologije.

 • Videomedeja okuplja umetnike, buduće stvaraoce i kulturne entuzijaste da istražuju umetnost i tehnologiju. 
 • Videomedeja je za sve zainteresovane za video artom, novim medijima i društvenim pitanjima. 
 • Profesionalci iz oblasti umetnosti, studenti i svi koji žele da isprate puls savremene umetnosti - to je Videomedeja! 

Nam June Paik, John Cage, Bill Viola, Vitto Acconci, Marina Abramović, Mike Stubbs, Jan Schuijren, Chris Byrne, Piotr Krajewski, Kathrin Becker, Slobodan Šijan, Želimir Žilnik, Dejan Sretenović, Miloš Vojtechovsky, Bálint Szombaty, Robert Arnold, Anouk de Clercq, Lutz Dammbeck, Sanja Iveković, Sofa Surfers, Nina Czegledy, Ema Kugler, Breda Beban, Zoran Naskovski, Phill Niblock, Kathy Rae Huffman, Manuel Saiz, Dalibor Barić, Oliver Pietsch, Martijn Veldhoen, Margit Lukács, Persijn Broersen, Michael Takeo Magruder, Adad Hannah, Max Hattler, Rafaël, Jean-Gabriel Périot, Nataša Teofilović, Köken Ergun, Alexei Dmitriev, Quayola, Nicolas Provost, Volker Schreiner, Sylvia Winkler, Stephan Koeperl, Erwin Olaf, Semiconductor, Lea Vidaković, Shahar Marcus, Arjan Brentjes, Damon Mohl, Bjoern Melhus, Goran Škofić, Kaoru Motomiya, Corinna Schnitt, Andrea Arnold, Laetita Bourget, Lala Raščić, Alicja Zebrowska, Sonja Savić, Reneta Poljak, Sandra Sterle, Janene Higgins, Izabel Hajer, Kai Kaljo, Sanja Perišić, Bea deVisser…

laureat vm awards
kamera b&w

KRATKA ISTORIJA

Jugoslovensko udruženje za video umetnost VIDEOMEDEJA (registrovano 12. februara 1998) i Asocijacija nezavisnih projekata – Apostrof 1996. godine pokreću Međunarodni samit ženskog videa − VIDEOMEDEJU gde jedino žene autorke mogu da učestvuju u takmičarskom delu programa. Tadašnji urednik programa Balint Sombati 1999. godine uvodi i autore muškarce u program VIDEOMEDEJE. Od 1998. do 2000. godine direktorka Festivala i predsednica Udruženja bila je Vera Kopicl koja se nakon 2000. godine samoinicijativno povlači sa funkcija i predlaže Ivanu Sremčević za predsednicu Uduženja. Godinu dana kasnije, 2001, za direktorku Festivala i predsednicu Jugoslovenskog udruženja za video umetnost VIDEOMEDEJA izabrana je Ivana Sremčević. Te iste godine dolazi do promena u konceptu samog Festivala VIDEOMEDEJA. Od 2001. u takmičarskom delu festivalskog programa mogli su da konkurišu i muški autori. Festival je od tada otvoren za sve, bez obzira na rodnu razliku koja je ranije postojala. Jedina ograničenja bila su, a i sada su, da umetnički radovi moraju biti iz protekle dve godine u odnosu na godinu objavljivanja javnog konkursa za Festival VIDEOMEDEJA i da žiri za selekciju neće uzimati u razmatranje radove koji sadrže uvredljive ili agresivne poruke ili sadržaje.

Živopisniji istorijski prikaz Videomedeje možete pročitati OVDE.