Rhythm

Jelena Masnikosić 02:15, Color, Stereo, RS, 2011Video je nastao od niza fotografija radjenih u mraku sa svetlosnim akcentima , gde se od apstrakcije prelazi ka figuraciji kroz efekte treperenja i…

Continue ReadingRhythm