Počeo da pravi fotografije i kratke filmove sa prijateljima sa 14 godina. Studirao je psihologiju i upisao se ne kurs scenografije na CEU u Budimpešti. Studirao je filmsku režiju u Parizu, na EICAR (International Film School of Paris), i diplomirao 2010. Godine 2012. počeo je postdiplomske studije na Dutch Film Academy (NFTA).

http://www.balintmarkturi.com